Otváracie hodiny: Po - Pia 8:00 - 16:00

Montáž a servis zariadení

Zabezpečujeme montáž zariadení v našich priestoroch na Borekovej ulici č. 6 v Bratislave ale aj prostredníctvom našich montažnych partnerov po celom Slovensku. Ceny montáže sa líšia v závislosti od použitých zariadení, modelu a konfigurácií vozidla. Vyžiadajte si cenovú ponuku na Vaše vozidlo.
Na všetky produkty poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

kontakt

Diaľkové ovládače

Typy a náhradné diely diaľkových ovládačov MetaSystem.
Pozor: Náhradné obaly k ovládačom HPA už nie sú k dispozícii. Možnosť zakúpiť len kompletný ovládač.

pozrieť

Výmena batérií v diaľkových ovládačoch

Imobilizér Meta System M43
V ovládači sa nachádza 1 ks batérie, typ CR2032 (orientácia batérie – plusová strana smerom hore). 

Vyberte batériu von z ovládača a stlačte tlačidlo v strede 4krát po sebe. - vložte batériu do ovládača, stlačte a podržte tlačidlo stlačené 12 sekúnd (po 6 sekundách malá červená LED vedľa tlačidla blikne). - po 12sekundách LED svieti trvale, uvoľnite stisk tlačidla, LED sa rýchlo rozbliká a počkajte kým dobliká (cca 3-4sekundy). - pokiaľ nie ste pri vozidle prejdite k nemu a stlačte tlačidlo 4krát po sebe.Ovládač je prihlásený. Znakom toho je, že LED na ovládači každé 3 sekundy  blikne.

Satelitné systémy, imobilizér Meta System BLE42
V ovládači sa nachádza 1 ks batérie, typ CR2032 (orientácia batérie – plusová strana smerom hore).

Po akejkoľvek manipulácii s batériou alebo po výmene batérie v ovládači treba vykonať nasledovné: V blízkosti vozidla podržte stlačené okrúhle tlačidlo v strede ovládača pokiaľ neblikne LED na ovládači (cca 4 sekundy).

 ​ často kladené otázky

Mám nefunkčný diaľkový ovládač. Ako mám postupovať?

Autoalarm nereaguje na diaľkový ovládač (ďalej DO), neodomkne sa auto. Sontrolujte či: nie je autoalarm vypnutý núdzovým kľúčom, nie sú slabé batérie v DO (dbajte na správnu polaritu), vyskúšajte druhý (rezervný) DO, pokiaľ tento funguje, skúste verifikovať nefungujúci DO, navštívte servis.

Môže vybitie akumulátora vo vozidle spôsobiť to, že autoalarm nereaguje na DO?

Vybitie akumulátora vo vozidle môže spôsobiť nefunkčnosť autoalarmu. Treba autoalarm vypnúť núdzovým kľúčom, nabiť akumulátor, prípadne vymeniť. Ak autoalarm ani po nabití akumulátora a zapnutí núdzovým kľúčom nereaguje na diaľkový ovládač treba sa obrátiť na servis.

Falošné poplachy a čo s tým?

Ak autoalarm spúšťa poplachy je možné podľa pamäte poplachu zistiť príčinu. Ak bol poplach počas vašej neprítomnosti, tak sa pri vypnutí autoalarmu pomocou diaľkového ovládača ozve pípnutie sirény a signalizačná LED kontrolka v pravidelných 6-sekundových intervaloch blikaním oznámi, že bol poplach. Príslušný počet bliknutí prislúcha vždy niektorému druhu narušenia (dvere, kapota, vnútorná ochrana a pod.) Ak viete príčinu, treba podľa potrieb navštíviť servis.

Neštartuje auto, môže to byť autoalarm, imobilizér? a ako ďalej?  

Áno, môže to byť alarm alebo imobilizér. Odporúčame kontaktovať montážnu firmu, ktorá zariadenie namontovala alebo príslušný autoservis.

Po aktivácii autoalarmu a následnom otvorení dverí alarm nehúka, iba auto blikne smerovkami. ... mám pokazený autoalarm?

Po zapnutí alarmu začína plynúť 25s doba imunity, počas ktorých je možné odskúšať funkčnosť snímačov autoalarmu otvorením dverí, pohybom vo vnútri vozidla atď., na ktoré alarm upozorní bliknutím smerových svetiel. Doba imunity sa predlžuje o 25s od posledného narušenia niektorého snímača spustí poplach v trvaní 25s.

Ako sa dajú vypnúť vnútorné snímače, keď je dieťa alebo pes v aute?  

Ochrana vnútorného priestoru sa dá v prípade potreby dočasne vypnúť. Spôsob vypnutia je rôzny, záleží od typu autoalarmu. Napríklad podržaním stlačeného tlačidla pri zamykaní vozidla, stlačením druhého tlačidla na diaľkovom ovládači po zamknutí alebo 2-krát zapnúť zapaľovanie v aute a následne zapnúť autoalarm.

Kúpil som ojazdené, použité vozidlo, chcel by som si dať vyrobiť nový diaľkový ovládač tak, aby starý (pôvodný) nefungoval. Ako mám postupovať?  

Pri kúpe ojazdeného vozidla Vám odporúčame prekódovanie autoalarmu. Je to zmena kódu diaľkového ovládača, je možné dať si vyrobiť nový DO, prípadne opraviť nefunkčný. Povymieňať ošúchané obaly DO, slabé batérie.

Načo slúži servisný kľúč? Ako a kde ho mám použiť? Čo sa stane keď vypnem autoalarm?  

Servisný kľúč slúži na vypnutie autoalarmu v prípade opakovaných nechcených poplachov. Môže byť v motorovom priestore alebo v interiéri vozidla v závislosti od modelu autoalarmu. Vypnutím alarmu prestáva byť funkčné ovládanie centrálneho zámku DO.

Servisný kľúč možno použiť pri: odovzdávaní auta do servisu (nie je potrebné odovzdávať DO), strate/poškodení DO, pri problémoch s chodom auta, ktoré by mohol spôsobovať alarm.

 ​ Užívateľské návody