Loader

FAQ - často kladené otázky

1. Mám nefunkčný diaľkový ovládač. Ako mám postupovať?

 

Autoalarm nereaguje na diaľkový ovládač (ďalej DO), neodomkne sa auto.

Sontrolujte či:

  • nie je autoalarm vypnutý núdzovým kľúčom
  • nie sú slabé batérie v DO (dbajte na správnu polaritu)
  • vyskúšajte druhý (rezervný) DO, pokiaľ tento funguje, skúste verifikovať nefungujúci DO
  • navštívte servis

 

2. Môže vybitie akumulátora vo vozidle spôsobiť to, že autoalarm nereaguje na DO?

 

Vybitie akumulátora vo vozidle môže spôsobiť nefunkčnosť autoalarmu. Treba autoalarm vypnúť núdzovým kľúčom, nabiť akumulátor, prípadne vymeniť. Ak autoalarm ani po nabití akumulátora a zapnutí núdzovým kľúčom nereaguje na diaľkový ovládač treba sa obrátiť na servis.

 

3. Falošné poplachy a čo s tým?

 

Ak autoalarm spúšťa poplachy je možné podľa pamäte poplachu zistiť príčinu. Ak bol poplach počas vašej neprítomnosti, tak sa pri vypnutí autoalarmu pomocou diaľkového ovládača ozve pípnutie sirény a signalizačná LED kontrolka v pravidelných 6-sekundových intervaloch blikaním oznámi, že bol poplach. Príslušný počet bliknutí prislúcha vždy niektorému druhu narušenia (dvere, kapota, vnútorná ochrana a pod.) Ak viete príčinu, treba podľa potrieb navštíviť servis.

 

4. Neštartuje auto, môže to byť autoalarm, imobilizér? a ako ďalej?

 

Áno, môže to byť alarm alebo imobilizér. Odporúčame kontaktovať montážnu firmu, ktorá zariadenie namontovala alebo príslušný autoservis.

 

5. Po aktivácii autoalarmu a následnom otvorení dverí alarm nehúka, iba auto blikne smerovkami. ... mám pokazený autoalarm?

 

Po zapnutí alarmu začína plynúť 25s doba imunity, počas ktorých je možné odskúšať funkčnosť snímačov autoalarmu otvorením dverí, pohybom vo vnútri vozidla atď., na ktoré alarm upozorní bliknutím smerových svetiel. Doba imunity sa predlžuje o 25s od posledného narušenia niektorého snímača spustí poplach v trvaní 25s.

 

6. Ako sa dajú vypnúť vnútorné snímače, keď je dieťa alebo pes v aute?

 

Ochrana vnútorného priestoru sa dá v prípade potreby dočasne vypnúť. Spôsob vypnutia je rôzny, záleží od typu autoalarmu. Napríklad podržaním stlačeného tlačidla pri zamykaní vozidla, stlačením druhého tlačidla na diaľkovom ovládači po zamknutí alebo 2-krát zapnúť zapaľovanie v aute a následne zapnúť autoalarm.

 

7. Kúpil som ojazdené, použité vozidlo, chcel by som si dať vyrobiť nový diaľkový ovládač tak, aby starý (pôvodný) nefungoval. Ako mám postupovať?

 

Pri kúpe ojazdeného vozidla Vám odporúčame prekódovanie autoalarmu. Je to zmena kódu diaľkového ovládača, je možné dať si vyrobiť nový DO, prípadne opraviť nefunkčný. Povymieňať ošúchané obaly DO, slabé batérie.

 

8. Načo slúži servisný kľúč? Ako a kde ho mám použiť? Čo sa stane keď vypnem autoalarm?

 

Servisný kľúč slúži na vypnutie autoalarmu v prípade opakovaných nechcených poplachov. Môže byť v motorovom priestore alebo v interiéri vozidla v závislosti od modelu autoalarmu. Vypnutím alarmu prestáva byť funkčné ovládanie centrálneho zámku DO.

Servisný kľúč možno použiť pri:

  • odovzdávaní auta do servisu (nie je potrebné odovzdávať DO)
  • strate prípadne poškodení DO
  • pri problémoch s chodom auta, ktoré by mohol spôsobovať alarm

FAQ - MetaSAT

1. Neviem naštartovať auto

 

Pokiaľ neviete naštartovať auto, predtým, než zavoláte asistenčnú službu alebo servis, skontrolujte, či nemáte zmeškaný hovor z bratislavskej pevnej linky, predvoľba 02 spoločnosti G4S Technology Solutions (SK) s.r.o. a kontaktujte ich operačný pult, kde si overíte, či vám nebolo auto zablokované. Ak vozidlo bolo blokované, požiadate operátora o odblokovanie. Pokiaľ máte zaevidované heslo pre komunikáciu s operačným strediskom G4S Technology Solutions (SK) s.r.o. operátor bude toto heslo od Vás žiadať.

 

2. Neviem heslo pre komunikáciu s operačným strediskom

 

Kontaktujte spoločnosť SETECH, spol. s r.o. kedykoľvek mailom na setech@setech.sk. Emailovú žiadosť posielajte z adresy uvedenej v zmluve. Ak ste v zmluve emailový kontakt neuviedli, môžete využiť telefonický kontakt v pracovných dňoch medzi 8.00-16.00.

 

3. Nahlásenie hesla pre komunikáciu s operačný strediskom

 

Heslo nám môžete nahlásiť kedykoľvek mailom na setech@setech.sk. Emailovú žiadosť posielajte z adresy uvedenej v zmluve. Ak ste v zmluve emailový kontakt neuviedli, môžete využiť telefonický kontakt v pracovných dňoch medzi 8.00-16.00.

Heslo pre komunikáciu s operačný strediskom môže byť akékoľvek, maximálne však 20 znakov. Heslo je možné zadať aj ako odpoveď na kontrolnú otázku. Ak chcete heslo zadať týmto spôsobom, uveďte pred heslo kontrolnú otázku. Heslo pre komunikáciu musia vedieť všetky kontaktné osoby uvedené v zmluve.

 

4. Batérie v ovládači (karte, prívesku na kľúčoch)

 

V ovládači sa nachádza 1 ks batérie, typ CR2032 (orientácia batérie – plusová strana smerom hore)

Vyberte batériu von z ovládača a stlačte tlačidlo v strede 4krát po sebe. - vložte batériu do ovládača, stlačte a podržte tlačidlo stlačené 12 sekúnd (po 6 sekundách malá červená LED vedľa tlačidla blikne). - po 12sekundách LED svieti trvale, uvoľnite stisk tlačidla, LED sa rýchlo rozbliká a počkajte kým dobliká (cca 3-4sekundy). - pokiaľ nie ste pri vozidle prejdite k nemu a stlačte tlačidlo 4krát po sebe.

Ovládač je prihlásený. Znakom toho je, že LED na ovládači každé 3 sekundy  blikne.

Rozobratie ovládača

Po akejkoľvek manipulácii s batériou alebo po výmene batérie v ovládači treba vykonať nasledovné: V blízkosti vozidla podržte stlačené okrúhle tlačidlo v strede ovládača pokiaľ neblikne LED na ovládači (cca 4 sekundy).

Rozobratie ovládača

5. Dôležité kontakty

 

Dispečing ochrany G4S Technology Solutions (pre prípad Odcudzenia 24 hodín/365 dní)

v SR: 02 54 79 31 74, 02 59 42 51 74

zo zahraničia: +421 2 54 79 31 74, +421 2 59 42 51 74

 

Operačné stredisko ASA (pre prípad asistencie/havárie 24 hodín/365 dní)

v SR: 0800 11 9455

zo zahraničia: +421 2 4920 5951

 

Centrum starostlivosti o zákazníka (SETECH Telematics, s.r.o., Pondelok - Piatok, 800 - 1600)

+421 2 45 64 45 45

technická podpora: +421 903 738 324, +421 903 241 011

 

Pre telefonický kontakt si, prosím, pripravte údaje o vozidle (VIN alebo EČV), poprípade číslo Zmluvy o telematických službách.

SETECH, spol. s r.o.

Borekova 6, 821 06 Bratislava

Slovenská Republika

IČO: 17321506

IČ DPH: SK2020312228

IBAN: SK0611000000002623040737

www.setech.sk

www.metasat.sk

www.metatrak.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 800 - 1600

Sobota - Nedeľa: zatvorené

 

02/ 45 64 45 45

0903 255 717

 

obchod@setech.sk

servis@setech.sk

© SETECH spol. s r.o. All Rights Reserved.

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Reklamačný poriadok